AKTUAR FIRMAET

Professionel aktuarrådgivning og aktuarservice

Aktuarfirmaet tilbyder professionel aktuarrådgivning og aktuarservices, hvilket omfatter håndtering problemstillinger og services til forsikringsselskaber, pensionskasser og andre aktører inden for forsikrings- og pensionsbranchen.

AKTUAR FIRMAET

Professionel aktuarrådgivning og aktuarservice

Aktuarfirmaet tilbyder professionel aktuarrådgivning og aktuarservices, hvilket omfatter håndtering af problemstillinger og services til forsikringsselskaber, pensionskasser og andre aktører inden for forsikrings- og pensionsbranchen.

“Med over 30 års erfaring er Aktuarfirmaet din professionelle partner ved håndtering af aktuarmæssige problemstillinger.”

Aktuarservices

Aktuarfirmaet tilbyder aktuarrådgivning eller eksternt review om fx:

Aktuarfunktionen under Solvens II

Risikostyring under og ved Solvens II

ORSA Rapportering og Solvens II

Produktudvikling under POG-reglerne

Aktuarfirmaet tilbyder services (løbende eller interim) som fx:

Ansvarshavende aktuar

Analysearbejde

Projektledelse

CRO  for risikostyring

om mig

Frank Cederbye

Jeg er uddannet aktuar (cand.act.) med mange års erfaring inden for forsikring og pension.

I den seneste årrække har jeg primært været beskæftiget med livsforsikring og pension, heraf de fleste år som matematisk direktør og ansvarshavende aktuar.

Jeg har gennem tiden arbejdet med både individuel livsforsikring, gruppeforsikring, firmapension og arbejdsmarkedspension.

Som matematisk direktør har jeg været medlem af den øverste ledelse og har god forretningsforståelse og dybt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer.

I mine roller som ansvarshavende aktuar og som CRO har jeg haft fokus på den forretningsmæssige risiko, og jeg har solid erfaring i dialogen med Finanstilsynet og har bidraget til løsning af tilsynsmæssige udfordringer.

om mig

Frank Cederbye

Jeg er uddannet aktuar (cand.act.) med mange års erfaring inden for forsikring og pension.

I den seneste årrække har jeg primært været beskæftiget med livsforsikring og pension, heraf de fleste år som matematisk direktør og ansvarshavende aktuar.

Jeg har gennem tiden arbejdet med både individuel livsforsikring, gruppeforsikring, firmapension og arbejdsmarkedspension.

Som matematisk direktør har jeg været medlem af den øverste ledelse og har god forretningsforståelse og dybt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer.

I mine roller som ansvarshavende aktuar og som CRO har jeg haft fokus på den forretningsmæssige risiko, og jeg har solid erfaring i dialogen med Finanstilsynet og har bidraget til løsning af tilsynsmæssige udfordringer.

Kontakt

Aktuarfirmaet Frank Cederbye

Frydenlund Park 47

2950 Vedbæk

Telefon: 23 44 86 88

Mail: Kontakt@aktuarfirmaet.dk

CVR-nr.: 31275024